SMV:Grøn REACT
Programmet er administreret af Erhvervshus Nordjylland.

Før I påbegynder jeres ansøgning om tilskud, vil vi anbefale, at I læser vejledningen i infoboksene i højre side af skærmen grundigt igennem, da det kan have betydning for jeres muligheder for at få tilskud. Vi anbefaler, at I har nøgletal fra seneste regnskabsår klar, inden I påbegynder ansøgningsprocessen.

Vær opmærksom på at størstedelen af alle dokumenter skal underskrives af tegningsberettiget. Er du derfor ikke tegningsberettiget, skal du have en fuldmagt klar, som giver dig tilladelse til at tegne for virksomheden. Er du en af flere tegningsberettigede, men kan underskrive alene, kræves der ingen fuldmagt.

I forbindelse med oprettelse af en ansøgning, har vi brug for virksomhedsoplysninger og nogle gange også personoplysninger. Derfor skal du, for at kunne oprette en ansøgning, logge ind med virksomhedens nøglekort (NemID) eller nøglefil (Digital signatur).

Bemærk: Det er virksomheden, der er ansvarlig for indholdet af den indsendte ansøgning og det ansøgte forløb. Virksomheden søger på egne vegne og med eget NemID. Der kan IKKE søges på vegne af andre.
For at få adgang til din ansøgning skal du logge på med nøglekort (NemID) eller nøglefil (Digital signatur).

VIGTIGT! Hvis du som medarbejder ansøger for en virksomhed, er det vigtigt, at du bruger virksomhedens NemID eller Digital signatur.

Du skal være opmærksom på, at NemId kun fungerer med browserne Google Chrome og Mozilla Firefox.

Erhvervshus Nordjylland – NOVI Science Park, Niels Jernes Vej 10 – 9220 Aalborg Øst – Telefon 22 16 72 34 – E-mail smvgroen@ehnj.dk